skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 913346963
Saksnummer 18-013995KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 22.06.2018
Klokken 10:00
Frist dag 25.01.2018
Anmeldelse av krav 18.06.2018
Konkursåpning 18.05.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search