skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 918714545
Saksnummer 18-150441KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 13.12.2018
Klokken 14:15
Frist dag 10.10.2018
Anmeldelse av krav 01.12.2018
Konkursåpning 31.10.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search