skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 987543582
Saksnummer 18-082516KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 15.08.2018
Klokken 09:45
Frist dag 29.05.2018
Anmeldelse av krav 30.07.2018
Konkursåpning 25.06.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search