Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 992126531
Saksnummer 21-090502KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 17.08.2021
Klokken 09:00
Frist dag 21.06.2021
Anmeldelse av krav 21.07.2021
Konkursåpning 21.06.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search