skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 917040575
Saksnummer 19-171727KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 15.01.2020
Klokken 09:00
Frist dag 14.11.2019
Anmeldelse av krav 05.01.2020
Konkursåpning 05.12.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search