Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 925119962
Saksnummer 22-081578KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 06.10.2022
Klokken 10:30
Frist dag 01.06.2022
Anmeldelse av krav 22.09.2022
Konkursåpning 23.08.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search