Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 992449195
Saksnummer 21-067131KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 24.08.2021
Klokken 13:00
Frist dag 05.05.2021
Anmeldelse av krav 05.07.2021
Konkursåpning 03.06.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search