Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 982022630
Saksnummer 23-013757KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 23.03.2023
Klokken 10:30
Frist dag 25.01.2023
Anmeldelse av krav 25.02.2023
Konkursåpning 25.01.2023
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search