skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 937 643 152
Saksnummer 18-012909KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 05.03.2018
Klokken 09:00
Frist dag 24.01.2018
Anmeldelse av krav 26.02.2018
Konkursåpning 24.01.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search