skip to Main Content
Bobestyrer Per Asle Ousdal
Skifterett Jæren tingrett
Organisasjonsnummer 913728572
Saksnummer 18-169553KON-JARE
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 19.12.18
Klokken 08:30
Frist dag 13.11.18
Anmeldelse av krav 17.12.18
Konkursåpning 13.11.18
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search