skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 915350755
Saksnummer 19-068753KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 04.07.2019
Klokken 14:15
Frist dag 29.05.2019
Anmeldelse av krav 29.06.2019
Konkursåpning 29.05.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search