skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 918493379
Saksnummer 19-003255KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 22.02.2019
Klokken 10:00
Frist dag 23.10.2018
Anmeldelse av krav 19.02.2019
Konkursåpning 15.01.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search