skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 917553327
Saksnummer 19-096808KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 20.01.2020
Klokken 09:00
Frist dag 25.06.2019
Anmeldelse av krav 06.01.2020
Konkursåpning 02.12.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search