Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 980706478
Saksnummer 20-170292KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 20.01.2021
Klokken 09:00
Frist dag 24.11.2020
Anmeldelse av krav 28.12.2020
Konkursåpning 25.11.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search