Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 916766955
Saksnummer 22-070751KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 24.08.2022
Klokken 11:00
Frist dag 21.06.2022
Anmeldelse av krav 21.07.2022
Konkursåpning 21.06.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search