skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 918538860
Saksnummer 18-104009KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 15.08.2018
Klokken 13:30
Frist dag 06.07.2018
Anmeldelse av krav 13.08.2018
Konkursåpning 09.07.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search