skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 953779560
Saksnummer 21-089787KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 26.10.2021
Klokken 13:00
Frist dag 14.05.2021
Anmeldelse av krav 13.10.2021
Konkursåpning 13.09.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search