Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 995632411
Saksnummer 20-108184KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 20.11.2020
Klokken 09:30
Frist dag 02.10.2020
Anmeldelse av krav 06.11.2020
Konkursåpning 02.10.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search