skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 981075668
Saksnummer 18-171048KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund link
Skiftesamling 18.12.2018
Klokken 12:00
Frist dag 14.11.2018
Anmeldelse av krav 14.12.2018
Konkursåpning 14.11.2018
Dokumentasjon link
Back To Top
Search