skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 917723702
Saksnummer 18-014714KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 05.04.2018
Klokken 10:30
Frist dag 26.01.2018
Anmeldelse av krav 21.03.2018
Konkursåpning 21.02.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search