skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 919757744
Saksnummer 18-168259KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 16.01.2019
Klokken 14:00
Frist dag 09.11.2018
Anmeldelse av krav 06.01.2019
Konkursåpning 06.12.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search