skip to Main Content
Bobestyrer Per Asle Ousdal
Skifterett Jæren tingrett
Organisasjonsnummer 918180338
Saksnummer 19-013140KON-STAV
Skiftesamling 18.03.2019
Klokken 08:30
Frist dag 24.01.2019
Anmeldelse av krav 13.03.2019
Konkursåpning 24.01.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search