skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 819545952
Saksnummer 18-124969KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 18.10.18
Klokken 09:30
Frist dag 16.08.18
Anmeldelse av krav 10.10.18
Konkursåpning 10.09.18
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search