Skip to content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 924570954
Saksnummer 22-059878KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 29.06.2022
Klokken 09:00
Frist dag 19.04.2022
Anmeldelse av krav 27.05.2022
Konkursåpning 26.04.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search