Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 919072296
Saksnummer 20-156155KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 28.01.2021
Klokken 09:00
Frist dag 30.10.2020
Anmeldelse av krav 21.12.2020
Konkursåpning 20.11.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search