skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 916529139
Saksnummer 18-093743KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 18.10.2018
Klokken 09:00
Frist dag 19.06.2018
Anmeldelse av krav 20.09.2018
Konkursåpning 20.08.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search