Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 820846842
Saksnummer 20-083995KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 19.08.2020
Klokken 09:30
Frist dag 09.06.2020
Anmeldelse av krav 15.07.2020
Konkursåpning 10.06.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search