skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 915011691
Saksnummer 17-202585KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 05.04.2018
Klokken 10:45
Frist dag 23.02.2018
Anmeldelse av krav 23.03.2018
Konkursåpning 23.02.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search