Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 814387402
Saksnummer 22-030875KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 28.06.2022
Klokken 09:00
Frist dag 18.01.2022
Anmeldelse av krav 25.05.2022
Konkursåpning 25.04.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search