skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 995158795
Saksnummer 19-055008KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 20.05.2019
Klokken 10:30
Frist dag 05.04.2019
Anmeldelse av krav 10.05.2019
Konkursåpning 05.04.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search