skip to Main Content
Bobestyrer Per Asle Ousdal
Skifterett Jæren tingrett
Organisasjonsnummer 916 027 842
Saksnummer 18-011939KON-JARE
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 05.03.2018
Klokken 08:30
Frist dag 22.01.2018
Anmeldelse av krav 26.02.18
Konkursåpning 31.01.18
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search