skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 920716016
Saksnummer 18-169434KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 13.02.2019
Klokken 14:00
Frist dag 08.11.2018
Anmeldelse av krav 21.01.2019
Konkursåpning 20.12.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search