skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 919419067
Saksnummer 18-157024KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 06.12.18
Klokken 10:00
Frist dag 08.09.18
Anmeldelse av krav 26.11.18
Konkursåpning 26.10.18
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search