Skip to content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 919688432
Saksnummer 20-163110KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 01.06.2021
Klokken 09:00
Frist dag 26.03.2021
Anmeldelse av krav 26.04.2021
Konkursåpning 26.03.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search