skip to Main Content
Bobestyrer Angeline Haraldsen Riis
Skifterett Dalane tingrett
Organisasjonsnummer 917190690
Saksnummer 19-0111673KON-DALA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 19.03.2019
Klokken 09:30
Frist dag 22.01.2019
Anmeldelse av krav 12.03.2019
Konkursåpning 19.02.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search