Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 993785814
Saksnummer 22-129522KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 09.11.2022
Klokken 09:00
Frist dag 12.09.2022
Anmeldelse av krav 12.10.2022
Konkursåpning 13.09.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search