skip to Main Content
Bobestyrer Angeline Haraldsen Riis
Skifterett Dalane tingrett
Organisasjonsnummer 916728395
Saksnummer 19-018609KON-DALA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 11.04.19
Klokken 10:00
Frist dag 07.03.19
Anmeldelse av krav 04.04.19
Konkursåpning 07.03.19
Dokumentasjon
Back To Top
Search