skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 920013066
Saksnummer 19-042380KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 19.06.2019
Klokken 14:00
Frist dag 25.02.2019
Anmeldelse av krav 06.05.2019
Konkursåpning 05.04.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search