skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 899 641 582
Saksnummer 18-090061KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 16.08.2018
Klokken 09:15
Frist dag 12.06.2018
Anmeldelse av krav 19.07.2018
Konkursåpning 19.06.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search