Skip to content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 924596058
Saksnummer 22-117127KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 17.10.2022
Klokken 10:00
Frist dag 18.08.2022
Anmeldelse av krav 13.10.2022
Konkursåpning 13.09.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search