skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 992524030
Saksnummer 18-022789KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 21.03.2018
Klokken 09.00
Frist dag 08.02.2018
Anmeldelse av krav 09.03.2018
Konkursåpning 09.02.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search