Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 919380276
Saksnummer 20-058469KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 12.08.2020
Klokken 14:15
Frist dag 06.03.2020
Anmeldelse av krav 17.07.2020
Konkursåpning 17.06.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search