skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 917517118
Saksnummer 18-118866KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 01.11.2018
Klokken 10:00
Frist dag 10.08.2018
Anmeldelse av krav 18.10.2018
Konkursåpning 13.09.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search