skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 916369085
Saksnummer 19-058469KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 29.05.2019
Klokken 09:30
Frist dag 11.04.2019
Anmeldelse av krav 11.05.2019
Konkursåpning 11.04.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search