Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 925260762
Saksnummer 22-026721KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 25.04.2022
Klokken 10:00
Frist dag 14.02.2022
Anmeldelse av krav 18.03.2022
Konkursåpning 18.02.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search