Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 820960912
Saksnummer 20-144696KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 21.01.2021
Klokken 09:00
Frist dag 12.10.2020
Anmeldelse av krav 23.12.2020
Konkursåpning 23.11.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search