skip to Main Content
Bobestyrer Per Asle Ousdal
Skifterett Jæren tingrett
Organisasjonsnummer 816729742
Saksnummer 19-03991KON-JARE
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 25.04.19
Klokken 08:30
Frist dag 12.03.19
Anmeldelse av krav 17.04.19
Konkursåpning 13.03.19
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search