skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 994820338
Saksnummer 18-194718KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 28. mars 2019
Klokken 14:00
Frist dag 24.12.2018
Anmeldelse av krav 07.03.2019
Konkursåpning 07.02.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search