skip to Main Content
Bobestyrer Per Asle Ousdal
Skifterett Jæren tingrett
Organisasjonsnummer 997992016
Saksnummer 18-058222KON-JARE
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 16.10.18
Klokken 09:00
Frist dag 09.03.18
Anmeldelse av krav 10.10.18
Konkursåpning 11.09.18
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search