skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 918762779
Saksnummer 18-110463KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 01.11.2018
Klokken 10:15
Frist dag 20.0.7.2018
Anmeldelse av krav 15.10.2018
Konkursåpning 14.09.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search